Detail of the student project

List
Topic:Analýza a klasifikace behaviorálních dat ve schizofrenii
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Jedním z charakteristických rysů schizofrenie je ztráta schopnosti rozlišovat vlastní a cizí vlivy - na které cílí i behaviorální úloha Joystick, navržená a realizovaná v NÚDZ. Cílem práce je analyzovat průběhy řešení úlohy a nalézt parametry, rozlišující charakter řešení u pacientů a zdravých kontrol. V dalším kroku pak realizovat a validovat vhodná klasifikátor pro rozlišení obou skupin.
Bibliography:Kozáková E, Bakštein E, Havlíček O, Bečev O, Knytl P, Zaytseva Y and Španiel F (2020) Disrupted Sense of Agency as a State Marker of First-Episode Schizophrenia: A Large-Scale Follow-Up Study. Front. Psychiatry 11:570570. doi: 10.3389/fpsyt.2020.570570
Responsible person: Petr Pošík