Detail of the student project

List
Topic:Fúze dozimetrických a hloubkových měření pro bezpilotní helikoptéru
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Petr Štibinger
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je návrh a implementace algoritmu pro fúzi dat z hloubkového senzoru a radiačního detektoru. Oba senzory jsou umístěny na palubě malé bezpilotní helikoptéry, která se pohybuje v prostředí s výskytem radioaktivních zářičů. Úkolem je nalézt ohniska radiace pomocí senzoru typu Comptonova kamera, a identifikovat potenciálně nebezpečné objekty ve 3D na datech z hloubkového senzoru (LiDAR nebo stereo kamera).
Bibliography:[1] T Baca, P Stibinger, D Doubravova, D Turecek, J Solc, J Rusnak, M Saska and J Jakubek. Gamma Radiation Source Localization for Micro Aerial Vehicles with a Miniature Single-Detector Compton Event Camera. In 2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). June 2021, 338–346.
[2] P Štibinger, T Báča and M Saska. Localization of Ionizing Radiation Sources by Cooperating Micro Aerial Vehicles With Pixel Detectors in Real-Time. IEEE Robotics and Automation Letters 5(2):3634–3641, April 2020.
[3] Krajník, T., Nitsche, M., Faigl, J., Vanek, P., Saska, M., Preucil, L., Duckett, T., and Mejail, M. (2014). A practical multirobot localization system. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 76(3-4):539–562.
Responsible person: Petr Pošík