Detail of the student project

List
Topic:Nahrávání a analýza celonočních elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Tomáš Sieger, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Hluboká mozková stimulace představuje moderní léčbu nejen Parkinsonovy nemoci v situacích, kdy klasická medikační léčba nepřináší kýžený efekt. Moderní stimulátory Medtronic Percept umožňují kromě stimulace mozku také nahrávat aktivitu z jeho hloubi. Cílem práce je a) pomoci s nahráváním takové aktivity ve spánkové laboratoři, b) zevrubně se seznámit s nahranými daty a metodami jejich zpracování a c) analyzovat získané neurofyziologické signály ve vztahu ke spánku a k aktivitě pacientů během spánku.
Od studenta(ky) se předpokládá chuť učit se (trochu medicínského pozadí, specifické metody zpracování signálů), objevovat (jedná se o téma na samé hranici současného poznání lidského mozku) a vlastní invence (kreativní, avšak zodpovědný přístup k řešení problému, kritické použití existujících metod a nástrojů nebo návrh vlastních).
Responsible person: Petr Pošík