Detail of the student project

List
Topic:Aktigrafické koreláty klinického stavu a suicidálních ideací u bipolární poruchy
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Bipolární porucha je závažné duševní onemocnění, u kterého je klinický stav spojen s poruchami aktivity a spánku. V tomto projektu zkoumáme kauzální vztahy mezi klinickým stavem založeným na klinických škálách a sebehodnocení a proměnnými z aktigrafie, jako jsou změny spánku a fyzické aktivity. K tomu využijeme soubor dat více než 360 pacientů s BD, zaznamenaných v průběhu 18 měsíců.
Bibliography:Schneider, J.: 2021, Long-Term Actigrafphy in Bipolar Disorder:Processing, Analysis, and Applications in Diagnostics, PhD thesis, CTU Prague, https://dspace.cvut.cz/handle/10467/94363
Responsible person: Petr Pošík