Detail of the student project

List
Topic:Posilované učení v úloze řízení letu roje bezpilotních helikoptér
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Robert Pěnička, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je návrh metod posilovaného učení pro řízení roje bezpilotních vzdušných prostředků. Projekt se zaměří na vývoj pravidel pro rojové chování které umožní naučit řídící pravidla k udržení koherentního roje robotů při letu známým prostředím s překážkami. Student vytvoří simulaci roje dronů, která umožní naučit se zásady rojení s plnou znalostí stavu robotů.
Bibliography:[1] Zhou, Xin, et al. "Swarm of micro flying robots in the wild." Science Robotics 7.66 (2022): eabm5954.
[2] Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement learning: An introduction. MIT press.
[3] Raffin, Antonin, et al. "Stable-baselines3: Reliable reinforcement learning implementations." Journal of Machine Learning Research (2021).
Responsible person: Petr Pošík