Detail of the student project

List
Topic:Návrh a implementace výpočetně nenáročného robotického simulátoru
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Vít Krátký
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je navrhnout a implementovat výpočetně nenáročný robotický simulátor umožňující simulaci pohybu desítek až stovek mobilních robotů na běžném počítači. Součástí simulátoru bude kromě samotné simulace pohybu skupiny robotů na základě řídicích vstupů i evaluační část, poskytující data pro kvantitativní porovnání algoritmů plánování pohybu formací a rojů. V rámci implementace je možné využít nástrojů ROS a rViz a knihoven skupiny MRS. Navržený simulátor bude integrován do systému skupiny MRS pro řízení vícerotorových helikoptér a pokročilé simulace jejich pohybu [1]. Funkce implementovaného simulátoru bude ověřena s využitím existujících algoritmů pro plánování pohybu formací.
Bibliography:[1] Tomas Baca, Matej Petrlik, Matous Vrba, Vojtech Spurny, Robert Penicka, Daniel Hert and Martin Saska. The MRS UAV System: Pushing the Frontiers of Reproducible Research, Real-world Deployment, and Education with Autonomous Unmanned Aerial Vehicles. Journal of Intelligent & Robotic Systems 102(26):1–28, May 2021.
Responsible person: Petr Pošík