Detail of the student project

List
Topic:Systém predikce kolize pro AGV (Automated Guided Vehicle) založený na Realsense Camera
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Stehlíček,
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vytvořte systém, který dokáže zpracovat hloubkové informace z kamery Realsense instalované na mobilním autonomním vozíku (AGV). Hloubková data použijte pro vytvoření detekční bezpečností zóny a předávejte informaci řídící jednotce robota AGV v případě narušení bezpečnostní zóny.
Bibliography:Zimmer, F., Dold, M., Klinec D., Knobloch, S., Sherman, A. (2017, March). 3D collision awareness systems for industrial vehicles and mobile machines
Chan-Hong Chao, Bo-Yan Hsueh, M. -Y. Hsiao, S. -H. Tsai and T. -H. S. Li, "Real-time target tracking and obstacle avoidance for mobile robots using two cameras," 2009 ICCAS-SICE, 2009, pp. 4347-4352.
Responsible person: Petr Pošík