Detail of the student project

List
Topic:Návrh a realizace všesměrového podvozku pro výukovou robotickou platformu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Martin Pecka, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je navrhnout podvozek všesměrového robota (velikost cca 30x30x30 cm). Podvozek by měl obsahoval 3-4 BLDC motory. Pro řízení podvozku by měl student navrhnout vlastní řídící obvod a software.

Podvozek by měl být dále použitelný jako základ výukového robota pro samostatné studentské práce. Při konstrukci by tedy měl být kladen důraz na jednoduchost, robustnost, otevřenost a snadnou upravitelnost celého řešení.
Responsible person: Petr Pošík