Detail of the student project

List
Topic:Mechanismus pro manipulaci s objekty bezpilotní helikoptérou
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Pavel Stoudek
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce bude navrhnout a vyvinout inteligentní zařízení nesené helikoptérou a propojené se systémem jejího řízení pro úlohu autonomního uchopování a přemísťování předmětů, kterou bude skupina Multi-robotických systémů Katedry kybernetiky využívát při letech nad vodní hladinou.

Student bude mít za úkol navrhnout a realizovat konstrukční design zařízení a elektroniku pro jeho autonomní ovládání palubními systémy helikoptéry a pro detekci správného uchopení předmětu. Volitelnou součástí práce bude senzorická fúze dat ze zařízení a dalších senzorů helikoptéry pro odhad přesnosti uchopení předmětu.
Bibliography:Daniel Heřt, et al., "MRS Modular UAV Hardware Platforms for Supporting Research in Real-World Outdoor and Indoor Environments.", in 2022 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). June 2022

http://mrs.felk.cvut.cz
https://ctu-mrs.github.io/docs/hardware/
Responsible person: Petr Pošík