Detail of the student project

List
Topic:Klasifikace zemědělských plodin z multi-spektrálních satelitních dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Zemědělské plodiny mají typickou multi-spektrální signaturu a je možné je klasifikovat ze satelitních data [1]. Satelitní data jsou pro daný region k dispozici v pravidelných intervalech během vegetačního období, až na situace, kdy je oblast zakryta oblačností. Navrhněte klasifikátor, který pro časovou sekvenci multispektrálních odezev odhadne třídu. Použijte veřejná data [2] - trénovací podmnožinu pro naučení klasifikátoru, testovací pro jeho vyhodnocení. Proveďte experiment pro trénování pro maximální časovou řadu a taky pro případ, že některá data nejsou k dispozici (tj. pro kratší časovou řadu). Srovnejte oba modely na testovací sadě.
Bibliography:1. G. Weikmann, C. Paris and L. Bruzzone, "TimeSen2Crop: A Million Labeled Samples Dataset of Sentinel 2 Image Time Series for Crop-Type Classification," in IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, vol. 14, pp. 4699-4708, 2021, doi:10.1109/JSTARS.2021.3073965.

2. TimeSen2Crop dataset download, https://zenodo.org/record/4715631
Responsible person: Petr Pošík