Detail of the student project

List
Topic:Vzajemná lokalizace robotických helikoptér
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je vytvoření řídicího systému pro udržování formace malých robotických helikoptér schopných měřit vzájemnou vzdálenost. Součástí práce ověření vlastností existujícího systému pro měření vzdálenosti na rádiovém principu.
Hlavním výstupem práce bude rozšíření kódu pro řízení helikoptér o moduly pro udržení formace.
Responsible person: Petr Pošík