Detail of the student project

List
Topic:Fúze dat z kamery a 3D laserového dálkoměru pro navigaci mobilních robotů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je využití informací z 3D laserového dálkoměru pro zpřesnění tvorby navigační mapy obsahující vizuální příznaky detekované kamerou (modifikace aktuáůlního přístupu využívajícího pouze vizuální data). Výsledná mapa bude sloužit pro navigaci robotu vybaveného pouze kamerou.
Responsible person: Petr Pošík