Detail of the student project

List
Topic:Soutěže analýzy biomedicínských obrazů
Department: Algoritmy pro biomedicínské zobrazování
Supervisor:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Student si vybere soutěž se vztahem k biomedicínským obrazům ze seznamu Grand Challenges nebo Kaggle a soutěže se zúčastní.
Bibliography:https://grand-challenge.org/All_Challenges
https://www.kaggle.com/
Responsible person: Petr Pošík