Detail of the student project

List
Topic:Cartilage and bone segmentation in ultrasound images of the knee
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vývoj rozpoznávače izolovaných, rukou psaných znaků pro účel rychlé volby kontaktu na dotykovém telefonu pro nevidomé
Responsible person: Petr Pošík