Detail of the student project

List
Topic:Strojové učení pro robotickou exploraci
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Pro projekt autonomní robotické explorace podzemních prostor hledáme studenty se zájmem o strojové (hluboké) učení, posilované učení, a počítačové vidění. Studenti se zájmem a dobrou znalostí algoritmů automatického řízení rovněž vítáni. Konktrétní zadání práce bude specifikováno s ohledem na zájmy studenta a aktuální potřeby projektu.
http://robotics.fel.cvut.cz/cras/darpa-subt/
Responsible person: Petr Pošík