Detail of the student project

List
Topic:Návrh platformy pro textové RPG hry pro zrakově postižené
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:1. Navrhněte platformu pro textovou RPG hru, přičemž aplikace bude přizpůsobena pro nevidomé.
2. Implementujte systém na mobilním operačním systému Android.
3. Otestujte koncept alespoň na pěti uživatelích.
Bibliography:[1] Dilon, T.: Adventure games for Learning and Storytelling, 2006
[2] Hunicke, R., LeBlank, M., Zubek, R.: MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research, 2004
[3] Sweetser, P. a Wyeth, P., GameFlow: A Model for Evaluating Player Enjoyment in Games, 2005 [4] Dominique Archambault(1), Roland Ossmann(2) , Thomas Gaudy(3) and Klaus Miesenberger: Computer Games and Visually Impaired People, Universit ́e Pierre et Marie Curie, Institute for Integrated Study University of Linz, Centre De Recherche en Informatique
[5] Yuan, B., Folmer, E. & Harris: Game accessibility: a survey, F.C. Univ Access Inf Soc (2011)
Responsible person: Petr Pošík