Detail of the student project

List
Topic:Rychlá registrace obrazů pomocí lineárního programování a řídkého vzorkování
Department: Algoritmy pro biomedicínské zobrazování
Supervisor:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Začneme velmi rychlou registrační technikou [1], která je založena na výběru klíčových bodů na hranicích, vzorkování jejich sousedství v normálním směru, aproximaci kritéria pomocí po částech lineárních funkcí a lineárního programování. Možné úkoly zahrnují: propojení s velmi rychlou metodou segmentace, rozšíření na 3D, automatická volba spolehlivých klíčových bodů, optimalizace metody vnitřního bodu na míru, optimalizovaná multirevolce a kritérium ukončení atd.
Bibliography:Kybic, Borovec: Fast registration by boundary sampling and linear programming. MICCAI 2018
Responsible person: Petr Pošík