Detail of the student project

List
Topic:Identifikace modelu robotické helikoptéry
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je vytvořit model pro dostatečně věrnou simulaci reálné robotické helikoptéry. Výsledkem práce by měl být model ve formě rovnic, případně jeho implementace pro simulační prostředí podle doporučení vedoucího práce. Pro účely získání referenční polohy pro identifikaci reálné helikoptéry bude k dispozici externí sytém přesné lokalizace.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Responsible person: Petr Pošík