Detail of the student project

List
Topic:Kvalita informace ze senzoru polohy mobilního robotu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:1. Seznamte se s mobilním robotem Jackal a systémem ROS.
2. Proveďte experimenty s jednotlivými systémy senzorů na robotu, které poskytují informaci o poloze robotu.
3. Experimenty vyhodnoťte a zjistěte důvěryhodnost informací z jednotlivých systému.
Responsible person: Petr Pošík