Detail of the student project

List
Topic:Poddajné řízení robotu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte regulátor robotu vybaveného snímači momentu v kloubech, který bude reagovat na vnější síly poddajným způsobem.
Responsible person: Petr Pošík