Detail of the student project

List
Topic:Ovládání robotu snímačem polohy HTC VIVE
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Zprovozněte systém HTC VIVE.
Použijte systém pro snímání polohy ovladače v prostoru pro řízení polohy chapadla robotu.
Responsible person: Petr Pošík