Detail of the student project

List
Topic:Plánování skenování budovy s požárem pomocí autonomního bezpilotního prostředku
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Robert Pěnička, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je navržení algoritmu plánování bezkolizního skenování budovy s požárem.
Vytvořený algoritmus naplánuje trajektorii pro jenu či více dron tak, aby maximalizoval oblast naskenovanou palubním sensorem a umožnil pozdější hašení požáru.
Úloha je inspirována úkolem Challenge 3 robotické soutěže MBZIRC 2020 (http://www.mbzirc.com/challenge/2020), kde má tým autonomních helikoptér za úkol hasit požár v budově.
Bibliography:C. Rego, D. Gamboa, F. Glover, C. Osterman, "Traveling salesman problem heuristics: Leading methods, implementations and latest advances," European Journal of Operational Research, 211(3), 2011, pp. 427-441.
P. Janoušek and J. Faigl, "Speeding up coverage queries in 3D multi-goal path planning," 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2013, pp. 5082-5087.
Responsible person: Petr Pošík