Detail of the student project

List
Topic:Strojově učení pro detektory bodů zájmů a jejich deskriptory
Department: Skupina vizuálního rozpoznávání
Supervisor:prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:(tento text byl vygenrován pomocí Google Translate. Pokud je nejasný, konzultujte anglickou verzi zadání)
Detektory a deskriptory, které se spoléhají na CNN, představují nejmodernější. Lze je zlepšit: 1. lepšími údaji o výcviku, pod dohledem i bez dozoru, 2. ztrátovou funkcí používanou při výcviku, 3. strukturou sítě. Výkon detektoru a deskriptoru může být také naladěn na konkrétní problém, jako je výrazná změna vzhledu (např. Shoda den-noc) nebo velká změna pohledu. Analyzujte výkon současného stavu systému a zaměřte se na jeden nebo více přístupů ke zlepšení výkonu. Experimentálně ověřte svá vylepšení a shrnujte výsledky v technické zprávě.
Responsible person: Petr Pošík