Detail of the student project

List
Topic:Buddy app pro odvykání kouření
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Během odvykání kouření je přínosné mít někoho, kdo na pacienta dohlíží
a podporuje ho. Cílem práce je implementace aplikace pro mobilní
zařízení určené pro podporovatele odvykajícího kuřáka. Aplikace
bude uživateli poskytovat přínosné rady a informace týkající se
průběhu odvykání pacienta.
Responsible person: Petr Pošík