Detail of the student project

List
Topic:Návrh a testování kamerového systému pro autonomní studentskou formuli
Department: Skupina vizuálního rozpoznávání
Supervisor:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:- Proveďte rešerši a vyberte možné kamery pro autonomní studentskou formuli.
- Navrhněte a proveďte experimenty, ve kterých vyhodnotíte vlastnosti kamer a posoudíte jejich vhodnost pro autonomní studentskou formuli.
- Kamery připojte do embedded počítače (např. NVIDIA Jetson) a implementujte sběr dat, tak aby kamery mely minimální latenci a snímání probíhalo synchronně s minimálním vzájemným časovým posuvem.
Responsible person: Petr Pošík