Detail of the student project

List
Topic:Aplikace prediktivního kódování pro reprezentaci peripersonálního prostoru
Department: Vidění pro roboty a autonomní systémy
Supervisor:Ing. Zdeněk Straka
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Úloha spočívá v použití hluboké sítě založené na prediktivním kódování pro reprezentaci peripersonálního prostoru (prostor obklopující těsné okolí těla). Předpokládá se pokračování projektu v rámci bakalářské práce.
Bibliography:-Rao, Rajesh PN, and Dana H. Ballard. "Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects." Nature neuroscience 2.1 (1999): 79.

-Cléry, Justine, et al. "Neuronal bases of peripersonal and extrapersonal spaces, their plasticity and their dynamics: knowns and unknowns." Neuropsychologia 70 (2015): 313-326.

-https://neurorobotics.net/

-Lotter, William, Gabriel Kreiman, and David Cox. "Deep predictive coding networks for video prediction and unsupervised learning." arXiv preprint arXiv:1605.08104(2016).
Responsible person: Petr Pošík