Detail of the student project

List
Topic:Aplikace přírodou inspirovaných optimalizačních algoritmů–metaheuristik.
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Richard Málek , Doc. Ing. Jiří Lažanský CSc.
Announce as:BP,PRO
Description:Cílem je navrhnout, naprogramovat a experimentálně odzkoušet aplikaci optimalizačního algoritmu na zvolený reálný optimalizační problém.

Instruction:Prostudujte základní principy přírodou inspirovaných optimalizačních algoritmů-metaheuristik. Zaměřte se speciálně na klasické metody, jako jsou genetické algoritmy, tabu prohledávání, simulované žíhání, mravenčí kolonie, hejna částic, apod. Pro zvolený optimalizační problém naimplementujte vlastní algoritmus. Experimentálně ověřte jeho funkčnost a výsledky vyhodnoťte.
Realization form:SW projekt, Java
Date:04.11.2009
Responsible person: Petr Pošík