Detail of the student project

List
Topic:Rozšíření algoritmu POEMS a demonstrace jeho použití
Supervisor:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Announce as:PTO
Description:
==============
= NEAKTIVNI TEMA =
==============
(vypsano 2010) 1. Nastudujte problematiku evolučních algoritmů a seznamte se s iterativním optimalizačním algoritmem Prototype Optimization with Evolved Improvement Steps (POEMS).

 2. Seznamte se se stávající implementací algoritmu POEMS v jazyce Java.

 3. Realizujte následující dílčí úkoly:

  1. Naimplementujte třídy, realizující monitorování průběhu výpočtu (včetně podrobné dokumentace).

  2. Naimplementujte třídy, realizující alternativní prohledávací algoritmy v algoritmu POEMS (včetně podrobné dokumentace).

  3. Použijte tuto upravenou implementaci pro řešení dvou jednoduchých optimalizačních problémů, které zadá vedoucí práce. K těmto problémům naimplementujte třídy realizující vizualizaci dosažených řešení.

  4. Vytvořte webovskou prezentaci, dokumentující rozšířenou implementaci algoritmu POEMS a jeho použití pro řešení dvou ukázkových problémů.
   Tuto prezentaci dodejte i ve formě výzkumné zprávy ve formátu pdf.Date:02.02.2010
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík