Detail of the student project

List
Topic:Generování hladké cesty pro autonomní vozidlo
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Description:Tradiční plánovací metody generují cestu ve formě lomené čáry, což je pro řízení reálného robotu nepraktické. Cílem práce proto bude naimplementovat metodu, která plánuje cestu jako hladkou křivku (spline). Nezbytnou součástí bude rovněž experimentální ověření metody na reálném robotu. Předpoklady: základní znalost programování v C/C++.
Date:28.06.2013
Responsible person: Petr Pošík