Detail of the student project

List
Topic:Demonstrátor systému pro koordinaci robotů v automatizovaném skladu
Supervisor:RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Announce as:PTO
Description:V rámci evropského projektu SafeLog (Safe human-robot interaction in logistic applications for highly flexible warehouses) byl vyvinut systém pro koordinaci mobilních robotů v automatizovaném skladu. Součástí systému jsou kromě vlastního plánovacího algoritmu i komponenty pro simulaci prostředí skladu, vizualizaci aktuální situace ve skladu, interakci s uživatelem a další. Cílem práce bude tento systém dále rozvinout a navrhnout a realizovat demonstrátor s reálnými roboty TurtleBot ověřující a demonstrující vlastnosti plánovacího algoritmu. Hlavními výstupy práce budou videa z provedených experimentů a dokumentace vyvinutého systému.
Date:11.02.2019
Max.number of students:6
Booked students:Jakub Csanda, Martin Zázvorka, Martin Žižka, Ondřej Šrámek, Petr Hrych, Tomáš Rybecký
Responsible person: Petr Pošík