Detail of the student project

List
Topic:Správa dokumentů s využitím metod managementu znalostí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Announce as:DP
Description:Vývoj algoritmů pro vyhledávání v archivu dokumentů opatřených sémantickými anotacemi.
Výstupem bude SW prototyp implementovaný v jazyce Java. Znalost tohoto jazyka popř. vážný zájem se jej dobře naučit jsou podmínkou.
Date:10.09.2004
Responsible person: Petr Pošík