Detail of the student project

List
Topic:Automatická detekce EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Description:Navrhněte a realizujte vhodnou metodu pro efektivní detekci EEG artefaktů v dlouhodobých EEG záznamech. Metodika by měla být schopná detekovat oční, pohybové i svalové artefakty. Možné postupy: digitální filtrace, korelace se šablonou, neuronové sítě.
Instruction:Základní informace o tématu podá doc. Lhotská.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:funkční prototyp softwaru, návod k obsluze
Date:10.05.2019
Responsible person: Petr Pošík