Detail of the student project

List
Topic:Řízení agentů-animátů v doméně umělého života
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.
Announce as:DP
Examiner:dosud nestanoven
Description:Cílem práce je navrhnout model, simulující chování robotů-animátů.
Navrhněte, naprogramujte a implementujte blok ASM(mechanismus výběru akcí)na bázi sítě jednodušších interagujících elementů.
Navržený mechanismus odzkoušejte a výsledky simulačních experimentů umělého života vyhodnoťte.
Instruction:Zabývejte se nejprve studiem chování sítě jednodušších interagujících elementů a pomocí ní navrhněte, naprogramujte a implementujte blok ASM (mechanismus výběru akcí). Poté se pokuste ověřit hypotézu, že i na nižších úrovních lze vysledovat anticipační (očekávané, tušené) chování. Navržený mechanismus odzkoušejte s použitím redukovaných reálných dat. Výsledky experimentů vyhodnoťte v kontextu simulací umělého života.

Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:Programová + experimentální část
Date:23.03.2006
Responsible person: Petr Pošík