3. cena v kategorii teoretická publikace soutěže ÚTIA o Nejlepší publikaci roku 2021

Gratulujeme prof. Jiřímu Matasovivedoucímu Skupiny vizuálního rozpoznávání na katedře kybernetiky, který společně s dr. Janem Koterou a doc. Filipem Šroubkem z ÚTIA AV ČR získal 3. cenu v kategorii teoretická publikace soutěže o Nejlepší publikaci roku 2021 organizované Ústavem teorie informace a automatizace Akademie věd ČR. ÚTIA vyhlašuje tuto soutěž pravidelně každý rok ve dvou kategoriích – (i) teoretická publikace a (ii) aplikační publikace nebo aplikace. Cílem soutěže je podpořit a ocenit vznik kvalitních vědeckých prací zaměstnanců ústavu.

Kotera Jan, Matas J., Šroubek FilipRestoration of Fast Moving Objects

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická