(English) Czech Television reports on the DARPA SubT Challenge final

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická