Filip Radenović, MSc., Ph.D. získal Cenu děkana za prestižní disertační práci

Filipu Radenovićovi, MSc. (školitel doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.) byla udělena Cena děkana za prestižní disertační práci za rok 2019. Téma: Visual Retrieval with Compact Image Representations
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická