Ing. Vladimír Kubelka získal Cenu děkana za prestižní disertační práci

Ing. Vladimíru Kubelkovi, Ph.D. (školitel doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D., školitel – specialista Ing. Michal Reinštein, Ph.D.) byla udělena Cena děkana za prestižní disertační práci.
Téma: Improving perception and locomotion capabilities of mobile robots in urban search and rescue missions
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická