Čtyři články přijaty na ICCV2017

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická