(English) ICCV 2017 talk of Karel Zimmermann

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická