Michal Čáp obhájil svou dizertační práci

Michal Čáp MSc., Ph.D. úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Centralized and decentralized algorithms for multi-robot trajectory coordination (školitel: Prof. Dr. Michal Pechouček, MSc.). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická