Petr Burian obhájil svou dizertační práci

Petr Buryan úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Refinement Action-Based Framework For Utilization of Softcomputing in Inductive Learning (školitel: doc. Filip Železný). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická