Petr Gronát obhájil svou dizertační práci

Ing. Petr Gronát úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Place Recognition by Per-Location Classifiers (školitel: doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická