(English) Report from the press briefing for the Dronument Workshop

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková