Výroční zpráva FEL pro rok 2015

Výroční zprávu Fakulty elektrotechnické pro rok 2015 můžete nalézt zde.
Informace o katedře kybernetiky jsou na straně 64.

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková