Tomáš Hodaň obhájil svou dizertační práci

Ing. Tomáš Hodaň úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Pose Estimation of Specific Rigid Objects
Školitel: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Školitel specialista: —
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická