Vojtěch Spurný obhájil svoji dizertační práci

Vojtěch Spurný úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Complex System for Fast and Reliable Deployment of Cooperating Autonomous Aerial Vehicles.

Školitel Doc. Ing. Martin Saska, Dr.rer.nat.

Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická