(English) Biomedical Imaging Algorithms

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Jan Kybic