Katedra kybernetiky presents Státní doktorská zkouška/State doctoral exam

On 2021-08-24 - 2021-08-24 09:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška Ing. Michala Neorala v doktorském studijním
oboru
Umělá inteligence a biokybernetika se uskuteční dne 24. 8. 2021 od 9:00
hodin v místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní
formou.
Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím
připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu
houskhel@fel.cvut.cz nejpozději do 19.8.2021. Dotazy či připomínky ze stran
veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 19. 8. 2021.
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axJE2-D7J08ag9rGH6NNGX31_U1xYeW_VGSv_0cvi38Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4e15f54d-48a5-446a-8388-6b2d91624620&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8Michal Neoral´s State Doctoral Exam of Study Branch Artificial Intelligence
and
Biocybernetics will take place on August 24, 2021 at 9 a.m., room KN:E-218,
Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Who interest in remotely participating, please create your account on MS Teams
and send an e-mail request to the e-mail address houskhel@fel.cvut.cz. We
accept
the e-mails until August 19, 2021.
Questions or comments from the public may be asked via the e-mail address of
the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later than August 19,2021.
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axJE2-D7J08ag9rGH6NNGX31_U1xYeW_VGSv_0cvi38Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4e15f54d-48a5-446a-8388-6b2d91624620&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík