Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Vladan Stojnič

On 2024-02-20 13:00:00 at G205, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška MSc. Vladana Stojniće z doktorského studijního
programu Informatika se uskuteční dne 20.2. 2024 od 13 hodin v
místnosti č.KN:G-205, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou.
Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna buď osobně nebo
prostřednictvím připojení ke schůzce MS TEAMs
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7AL8dFu7laPZOk2ZjcEF712l58EjK0pk0D6j92rS5Uc1%40thread.tacv2/1707398791466?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 19.2.2024.
State Doctoral Exam of Vladan Stojnić in the Doctoral Study program
Computer Science will take place on February 20th, 2024 from 1 p.m., in
room KN:G-205, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Members of the public can participate in person or via MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7AL8dFu7laPZOk2ZjcEF712l58EjK0pk0D6j92rS5Uc1%40thread.tacv2/1707398791466?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed via e-mail to
the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later than February 19th.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík