Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Pavlína Pokošová

On 2024-02-21 15:00:00 at KN:E-112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška studenky Pavlíny Pokošové z doktorského
studijního programu Bioinženýrství, téma Myelin evaluation from
MRI.
Zkouška se uskuteční dne 21. 2. 2024 od 15:00 hodin v místnosti KN:E-112,
Karlovo nám. 13, Praha 2.
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz
nejpozději do 21.2. 2024 do 12 hodin.

State Doctoral Exam of Pavlína Pokošová in the Doctoral
Study program Bioengineering, topic: Myelin evaluation from MRI will take
place on February 21st, 2024 from 3 p.m., in room KN:E-112, Karlovo nám.
13,Praha 2.
Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: kybic@fel.cvut.cz no later than February 21st,
2024 till noon.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík